PUBLIC INSTALLATION BOSKOVICE

jakubhubeny

Hlavní ideou této krátkodobé instalace je propojení myšlenek jednoho z našich nejvýznamnějších spisovatelů s boskovickým židovským festivalem. Text na betonové dlažbě nutí návštěvníky k zastavení a zamyšlení. Noční osvětlení temné uličce přidá na její vlastní důležitosti – jedná se o jednu z chodci nejnavštěvovanějších ulic ve městě. Tato ulička má navíc jednu významnou kvalitu – není zatížena automobilovou dopravou. Z toho hlediska si myslíme, že by se na ni měla více přitáhnout pozornost. Neklademe si za cíl, aby se „posrané, či blicí“ uličce začalo říkat ulička krásná, ale abychom poukázali na fakt, že jak píše známý urbanista Leon Krier – cesta nemá být nepříjemným koridorem, ale zejména místem, kde má člověk chuť se na chvíli zastavit a pobýt. Ulice Úzká patří k jedněm těm vůbec nejstarších v Boskovicích, protože je formována typickou středověkou gotickou parcelací okolních staveb. Cesta tu vznikla především kvůli propojení tržiště (náměstí) a kostela Všech svatých. Tuto uličku dříve obklopovaly domy na podlouhlých parcelách, které se časem začaly spojovat a růst do výšky. Díky tomu se prostor uličky postupně stával více tmavým a neprosvětleným. Do ponurosti místa se později přidaly nástěnky s parte, které se nacházejí uprostřed uličky a na zdi restaurace Záložny. V posledních dvaceti letech přibylo do uličky spoustu nevkusných reklamních poutačů, které nepřispívají ke kvalitě veřejného prostoru.

 

Článek: https://ohlasy.info/clanky/2021/07/festivalove-vystavy.html

Poděkování patří:
Kurátorka výstav Helena Musilová (boskovice-festival.cz)
místostarosta Petr Malach
Milan Vokál
Josef Hlaváček
Anna Langerová
Pavel Žemla
Alena Dvořáková
Pavel Musil
Jiří Vavrda